Tidligere skihopper Anders Jacobsen mener at han er lurt av et selskap som tidligere var eid av fotballprofilene Jesper Mathisen (36) og Ole Martin Årst (49) og forretningsmennene Eimund Tharaldsen og Jesper Brandt.

Anders Jacobsen eide frem til høsten 2021 et padelsenter i Hønefoss sammen med selskapet til de nevnte fire, Just Padel Group (JPG). Samme år ble JPG solgt til svenske We Are Padel.

Jacobsen mener at Mathisen, Årst og de øvrige eierne i JPG holdt skjult hvor mye svenskene betalte. Dette skal igjen ha ført til at han fikk for lite betalt for sin del av padelsenteret.

Nå viser rettsdokumenter at Jacobsen krever inntil 3,1 millioner kroner pluss renter av selskapet. De to fotballprofilene må også vitne i søksmålet som skal behandles i Agder tingrett kommende uke.

Kvelden fredag 1. oktober 2021 ble det avholdt et digitalt møte mellom blant annet Jacobsen, Mathisen og Årst. Ifølge rettsdokumentene skal fotballprofilene og de to øvrige eierne i JPG ha uttalt at den signerte avtalen med svenskene var så god at «champagnen burde sprettes».

GAMLE VENNER: Jesper Mathisen (til venstre) og Ole Martin Årst spilte sammen i Start. Her i diskusjon med dommer Espen Berntsen i en kamp mot Vålerenga i 2011. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Men Anders Jacobsen var ikke fornøyd:

Da JPG ble solgt, fikk han beskjed om at han måtte selge sin del av padelsenteret i Hønefoss. Han skal ha vært «skuffet og fortvilet» og ønsket ikke å selge basert på en kjøpesum for hele JPG som han fikk opplyst var på 45,5 millioner kroner.

Hans andel av dette skulle vise seg å bli rundt 3,1 millioner kroner. I tillegg fikk han drøyt 800.000 kroner for å la være å kreve at han hadde førsterett til å kjøpe de øvrige aksjene i Hønefoss-senteret.

Nå mener Jacobsen selskapet til Mathisen og Årst holdt 38,5 millioner kroner utenfor salgssummen de oppga til ham – og at den reelle summen som skulle ha sin andel av, var 84 millioner kroner.

– Det krever jo selvfølgelig både tid og penger å forsøke å rette opp i urettferdighet, men det er viktig for meg å sette foten ned, uttalte Anders Jacobsen til VG/E24 da konflikten ble kjent i høst.

Han reagerte på at JPG-eierne ikke delte informasjon med ham om salget til det svenske selskapet.

Ifølge en e-post som er gjengitt i rettsdokumentene fikk svenskene som kjøpte JPG under forhandlingene beskjed om at de ikke kunne kontakte eierne eller ledelsen i de ulike padelsentrene rundt i Norge.

Jacobsens advokat, Jan Magne Isaksen hos Kluge, hevder at eks-skihopperen fikk en helt annen versjon: At svenskene hadde pålagt JPG taushetsplikt.

Dette har fått Jacobsen til å reagere. I rettsdokumentene står det at e-posten som er lagt frem oppfattes som «oppsiktsvekkende og illojal».

Selskapet der Årst og Mathisen tidligere var eiere, krever full frifinnelse, samt at Jacobsen dekker deres saksomkostninger.

– Vi er dundrende uenig i det Anders Jacobsen hevder, har Jesper Mathisen tidligere uttalt til VG/E24 på vegne av de fire gründerne i JPG.

Selskapets advokat presiserer at summen Jacobsen fikk utbetalt var et «beløp som ble avtalt etter forhandlinger mellom to profesjonelle parter», at Anders Jacobsen ikke har krav på noe mer og at det dreier seg om en «frivillig inngått avtale».

Ifølge advokat Yngve Andersen i Wigemyr & co bør Jacobsen være «svært fornøyd» med at han fikk utbetalt 3,9 millioner kroner og solgte mens padelmarkedet «fortsatt var på topp i Norge».

Hans argument for at JPG mottok en høyere salgssum, er helheten og de mulighetene som lå i dette selskapet – «hvor JPG hadde kontroll på 42 operative Padel-baner» og «114 Padel-baner under oppseiling».

Det er satt av tre dager i Agder tingrett til padelkrangelen.