Ifølge NRK har politiet ransaket mannens leilighet og han har vært inne til avhør. Han innrømmer forsøk på filming, men nekter for å faktisk ha filmet.

Landslagsutøveren har tatt medaljer i NM, men er ikke i verdenseliten i sin idrett.

To hendelser

Filmingen skal ha skjedd under et nasjonalt stevne i fjor høst og han er nå siktet etter paragraf 266 i straffeloven, som sier at «den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred, skal straffes med bot eller fengsel inntil 2 år».

Utøveren er også anmeldt for filming av en jente under 16 år på et treff for juniorlandslaget i 2012. – Siktelsen går på krenkelse av privatlivets fred, og han er mistenkt for å ha filmet noen i dusjanlegget, opplyser seksjonslederen ved politistasjonen som har gjennomført avhørene til NRK.

Politiadvokaten sier til kanalen at han trolig får vurdert saken over helgen.

Landslagskollegaene har fått munnkurv om hendelsen og henviser til generalsekretæren i særforbundet.

— Vi ble gjort oppmerksom på en hendelse i forbindelse med norgescupen i november, men vi visste ikke hvem det gjaldt da, sier generalsekretæren til Aftenposten.

Generalsekretæren har snakket med utøveren som nå er anmeldt.

— Gutten har definitivt skjønt alvoret. Han angrer, sier generalsekretæren.

Suspendert

VG skriver at idrettsutøveren har erkjent ett forhold og i forklaringen hans til saken står det:

«... men mens han satt i garderoben sjekket han muligheten for å filme. Han erkjenner at han forsøkte å filme noen jenter i jentedusjen mens han oppholdt seg i guttegarderoben, men at det ble med forsøket. Forsøket ...ble oppdaget ..., med den følge at XXX umiddelbart gikk inn i nabogarderoben og forsikret seg om at han ikke hadde filmet og slettet det han hadde av videoer på mobilen sin.»

Som følge av informasjonen, har utøveren blitt suspendert av Norges idrettsforbund. Utøveren selv mener at vilkårene for suspensjonen ikke er oppfylt og at det han har gjort ikke strider med NIFs lover og regler. Han mente også det var unødvendig, fordi han vil holde seg utenfor miljøet i tiden fremover. Det er domsutvalget ikke enig i, og fastslår at det ikke skal være opp til den anmeldte å velge når han skal komme tilbake.

— Det har gitt ham to måneders suspensjon. Så avventer vi saken til vi vet hva som kommer ut av politiets undersøkelser, sier generalsekretæren.

Generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen, var ikke klar over denne saken tidligere fredag.

— Jeg har ikke hatt den på mitt bord, sa han til Aftenposten da.

Han tok umiddelbart kontakt med Domsutvalget for å få informasjon om hva som hadde skjedd.