FyllingenLov-Ham Foto: www.fyllingenfotball.no

BERGEN (bt.no): — Jeg står på at det skal være FK Fyllingsdalen. Det er ikke enighet i styret om dette, bekrefter Hansen.

- Men selv har jeg vært på reise i Skottland siste dagene og kjenner ikke den siste utviklingen. Jeg har lest Bergens Tidende og jeg regner med det blir et nytt møte i dag eller i morgen , sa Hansen onsdag ettermiddag.

I Bergens Tidende onsdag var representanter fra begge leirer kritiske til prosessen som har ført til navnevalget Varden FK. De følte seg ført bak lyset, og mente navnekonkurransen ikke var reell. Folk i fotballmiljøet i Fyllingsdalen er i harnisk over valget av klubbnavn, draktfargen lilla og et klubbsymbol uten noen forankring i de to sammenslåtte klubbene. Styret har bekreftet at FK Fyllingsdalen var klubbnavnet som fikk flest stemmer, noe styret valget å overse.

Medlem av protestgruppe

Hansen er selv medlem av Facebook-gruppen "Vi krever at den nye klubben skifter navn og draktfarge!". Gruppen har over 1100 medlemmer. Han avviser at han har meldt seg inn i aksjonen selv.

- Nei, jeg tror det er sønnen min som har meldt meg inn , sier han.

Hansen er styreleder i Fyllingen Allianseidrettslag og sier at han også har fungert som leder i det konstituerte styret for den nye fotballklubben.

— Jeg var konstituert styreleder frem til i går. Ny styreleder blir valgt forhåpentlig i dag eller i morgen, sa Hansen onsdag.

Årsmøtet kan endre navnet

Hordaland idrettskrets bekrefter at stiftelsespapirene med navnevalget Varden FK ble sendt til kretsen i slutten av september. Først 17. oktober ble navnekonkurransen lyst ut.

Organisasjonssjef Knut Songve i Hordaland idrettskrets sier at han ikke kan se noe formelt feil med måten Varden FK er opprettet på. Han sier at kretsen ikke kan legge seg opp i hvordan navnet Varden FK ble valgt, men han bekrefter at kretsen mottok stiftelsespapirene i slutten av september, parallelt med at de ekstraordinære generalforsamlingene i Fyllingen og Løv-Ham ble avholdt. Av Fyllingens hjemmeside fremgår det at navnekonkurransen med sikte på å gi den nye klubben et navn, ble lagt ut 17. oktober.

Medlemmene kan fortsatt bruke makten sin og gjøre om navnet, men det må skje på årsmøtet i klubben. Kommer det et forslag om nytt navn og dette støttes av to tredeler av de stemmeberettigede på møtet, blir navnet endret. Men dette er ikke aktuelt før det første årsmøtet, og det holdes neppe i år.

- Formelt sett foreligger det ikke en sammenslåing mellom Fyllingen og Løv-Ham. Det er startet et nytt idrettslag, som heter Varden FK. Stiftelsesmøtet ble holdt, og navnet ble valgt , sier Songve.

NFF krevde rask prosess

— Navnet Varden FK er bestemt av de personene som var på stiftelsesmøtet. Jeg mener å huske at vi fikk en søknad om å bli tatt opp i idrettsorganisasjonen, det forelå referat fra stiftelsesmøtet og det fremkom at navnet var Varden FK, sier Songve.

- Slik jeg ser det foreligger det en søknad til Norges Idrettsforbund om å opprette klubben. Den saken er grei , sier han.

— Navn på idrettslag kan endres av medlemmene. Da må det formes et forslag på forhånd, og dette må få to tredels flertall på årsmøtet, sier Songve.

Odd B. Hansen mener at navnet kunne vært endret etter navnekonkurransen uavhengig av at stiftelsespapirene var innsendt.

— Det måtte ikke et nytt stiftelsesmøte til. Men det kom tilbakemelding fra Norges Fotballforbund om at de ville ha en raskere prosess enn vi hadde lagt opp til. Vi måtte fremskynde dette, navnekonkurransen skulle egentlig vare en uke til. Det har nok gått litt fort i svingene.

SR-Bank ønsket regionalt klubbnavn

Alvhild T. Berge hos Løv-Hams hovedsponsor, Sparebanken SR-Bank, sier at de ikke ønsket Fyllingsdalen som klubbnavn.

Styret i Varden FK har begrunnet navnevalget med en helhetsvurdering. Blant annet ble det vist til at sponsorer ville ha et navn uten så geografisk avgrensing som Fyllingsdalen. Berge, som er regiondirektør for privatmarked i SR-Bank, bekrefter dette.

- Vi hadde et møte med dem der det var flere fra SR-Bank til stede. Vi la sterke føringer for at de skulle prøve å løfte seg i forhold til navn. Fyllingsdalen er veldig lokalt og patriotisk. Vi er opptatt av at det skal være et regionalt lag for spillere fra hele regionen som flere kan assosiere seg med , sier Berge.

Hun sier banken ikke har tatt stilling til om den blir med i Varden FK.

— Klubben får komme til oss så må vi vurdere det, sier Berge.