Utenfor Telenor Arena pakker skyene seg sammen før tordenværet braker løs.

Det er nesten så høyere makter har tatt regien.

For i 4. etasje, i Telenor Arena, kjemper Stabæk og styreleder Lars Holter Sørensen for å navigere klubben gjennom stormen.

Stabæk har ingen gjeld, klarer å betale lønninger, men klubben må finne en fremtidig løsning på hvor de skal spille. For å klare det er de avhengig av flere til dels usikre aktører.

  • Bærum kommune forsøker å tilrettelegge for at en privat stiftelse kan overta driften av Telenor Arena. Håpet er at Fornebu-baserte aktører tenner på ideen, men her gjenstår mye arbeid.

  • Nåværende eier av Euforum Holding, klubbens tidligere snille onkel, Kjell Chr. Ulrichsen, må selge seg ut av Telenor Arena for at en stiftelse skal kunne overta. Holding-selskapet har vært nær konkurs og er i gjeldsforhandlinger, men ikke noe er avklart.

  • Stabæk klarer ikke å drifte arenaen alene, som har vært både dyrere å bygge og enda mer kostbare å drive.

Statistikksenter Eliteserien:

Innen 30. juni må Stabæk stille en bankgaranti om videre leie i seks måneder. Som igjen skal kunne åpne for at klubben overtar deler driften av hele Telenor Arena.

– Men vi klarer høyst sannsynlig ikke å tiltre en slik leieavtale som det ser ut i dag. Dette skyldes at summen av husleie og faste arenakostnader blir for høye for en klubb som Stabæk. De årlige kostnadene vil utgjøre omtrent 35 millioner kroner. Konsekvensen da er at Stabæk står uten juridiske rettigheter til spill her neste år.

– Så pr. i dag ville dere være ute av hallen neste år?

– Ja.

– Hva gjør dere da?

– Nå er vårt fokus på at vi går for en stiftelse som vil kunne eie arenaen. De inngår en leieavtale med en profesjonell aktør som kan drive konserter, TV-show og den type aktiviteter. Så tegner stiftelsen en leieavtale med Stabæk Fotball, og vi vil kunne bli på Fornebu, sier Holter-Sørensen.

– Denne modellen har mange fordeler, blant annet vil hallen kunne bli tilgjengelig for lokale idrettslag og foreninger mange dager i året.

– Er dere helt avhengig av hjelp både fra kommunen og at eier vil selge?

– Ja, men kommunen er foreløpig positive til en eierstruktur med stiftelse, sier han.

Underskudd

Stabæk har til tider gått med solid underskudd de siste årene. I 2008 var driftsresultatet på 18 millioner kroner. Det forverret seg ytterligere i 2009 med drøyt 23 millioner i minus.

Inneværende år blir ikke noe unntak. Kontrakter inngått i en «annen tid» og leie av arena gir store utgifter.

– Vi må høyst sannsynlig ha tilførsel av noe likviditet utover høsten. Årsaken er at vi kommer til å drive med et lite underskudd i 2011, sier han.

Stabæk betaler over 10 millioner kroner i leie i året, men også spillerkontrakter som er inngått i en «annen tid», driver kostnadene opp. Neste år går syv av spillerkontraktene ut.

Det vil lette på det økonomiske trykket i den hardt prøvede klubben.

Historien om Telenor Arena

  • 1999: Ideen om å bygge Telenor Arena kom under en konferanse Stabæk hadde på Halvorsbøle.

  • 2004: Endelig enighet om bygging av arenaen. Ordfører i Bærum, Odd Reinsfelt, sørget blant annet for at Stabæk fikk tomten gratis mot at grunneierne fikk bygge tettere på resten av tomten.

  • 2008: UEFA-president Michel Platini (bildet) får en omvisning i hallen som er under utbygging.

  • 2009: 7. mars åpner arenaen med investor Kjell Chr. Ulrichsen som hovedaksjonær gjennom arenaselskapet Stabæk Holding AS. Bare tre måneder senere reddes selskapet fra konkurs. Ulrichsen skiller ut fotballen og sitter igjen som eier av Stabæk Holding AS. Stabæk Fotball AS etableres av ni Stabæk-patrioter med blant annet leder Lars Holter Sørensen. Blir leietagere hos Stabæk Holding AS.

  • 2010: Både Stabæk Fotball AS og Stabæk Holding AS trues av konkurs. 7. januar inngikk Stabæk Fotball avtale med Stabæk Holding om spill på Telenor Arena i 2011. Fotballen fikk en betinget rett til å overta all eventvirksomheten i arenaen og inngå en forlenget leieavtale fra og med 2012. * 2011: Stabæk Fotball må stille nødvendige garantier for finansiering innen 1. juli. Hvis ikke er det kroken på døra.