Sport

Her har Søgne fått sin første rulleskiløype og pumptrackbane

Slik ser den nye nærmiljøparken i Søgne ut. Ei 500 meter lang rulleskiløype omkranser en femmerbane for fotball, trampolinepark (i blått) og pumptrackbanen til høyre. I tillegg kan man jogge på grusen i ytterkanten av rulleskiløypa. Foto: Repstad Eiendom