Fem snakkiser etter TILs historiske målkalas: «Kopierte Rushfeldt, «Bummen» og Flo»