Sverige preget av uro før Norge-kampen. Nå rettes søkelyset mot superagenten.