Avsluttet ti år i Tromsø-håndballen med å berge plassen med THK