TIL-profil har aldri sett noe liknende – klubben beklager