Mathias Rasmussen herjer i Obosligaen. Selv peker han på én årsak til at det har blitt slik.