Harald Vaadal og Maria Høivik Rugaas på Sofiemyr kunstgressbane. Når oppvarmingsbrønnene står ferdig i 2022 vil den kunne brukes året rundt. Harald Vaadal og Maria Høivik Rugaas på Sofiemyr kunstgressbane. Når oppvarmingsbrønnene står ferdig i 2022 vil den kunne brukes året rundt. Foto: Paal Audestad

Slik kan idrettslagets nye teknologigrep spare dem for store summer i fremtiden