— Vi er nå midt i en prosess hvor vi ser på kostnadene våre. Vi vurderte det slik at vi ikke kan ha en hel stilling rettet mot marked, sier Roger Ness, daglig leder i TUIL.

Dermed må Mona Salamonsen pakke sakene og forlate rollen som markedssjef i klubben, noe hun gjør 4.juli.

- Det har vært en veldig interessant og givende jobb, samtidig som det har vært en stor utfordring. Jeg skulle absolutt sett at jeg fikk fullføre verket, i hvert fall nå som det går så bra sportslig sett, men har respekt for at situasjonen er vanskelig, sier Salamonsen som allerede har fått seg ny jobb.

Etterslep

Økonomien i TUIL er rød. Klubben kan blant annet ikke tilby brødrene Vegard og Håvard Lysvoll ny kontrakt fordi klubben foreløpig ikke vet hva de har å tilby.

— Uten at vi har gjort analyser av det, kan det virke som at vi bygde opp en for høy kostnadsbase da både herre- og damelaget var oppe i allnorsk fotball i 2006. De to følgende årene klarte vi ikke å redusere forbruket nok i forhold til inntektene, sier Roger Ness.

De siste årene har klubben gjort en del grep for å få økonomien på riktig kurs igjen, men de røde tallene på rundt 2,5 millioner kroner fra 2007 og 2008 er vanskelig å hente inn igjen.

- Ligger det an til flere kutt i bemanningen?

- Som sagt er vi inne i en prosess i forhold til kostnader. Ting vil bli gjort, og vi kommer med konkrete tiltak om kort tid, sier Ness.

Sterkt engasjement

Mona Salamonsen har likevel tro på at TUIL skal klare å drifte i tiden fremover.

— Engasjementet rundt klubben, både fra bedrifter og enkeltpersoner, er stort. I tillegg er det veldig mange dyktige og engasjerte personer i administrasjonen og blant de frivillige, så jeg har absolutt tro på at klubben klarer seg, sier hun.

- Vi har flere i klubben som kan ta sin del av markedsoppgavene. Som sagt er ikke inntektspotensialet stort nok for å ha en stilling opp mot marked, i stedet må alle bidra, sier Roger Ness.

Roger Ness er daglig leder i TUIL. Foto: Lars Åke Andersen.