Sven-Tore Jacobsen (til venstre) er glad for at fylkeskommunen skal vurdere saken grundigere før de tar en avgjørelse. Sven-Tore Jacobsen (til venstre) er glad for at fylkeskommunen skal vurdere saken grundigere før de tar en avgjørelse. Foto: Mariann Dybdahl / Christian Stendal

De trønderske idrettsklubbene tok første stikk i skolekampen