Både spillere, trenere og ledere på Stadion har sterkere enn noen gang understreket behovet høstlig handlekraft. Senest etter 0-4-tapet for Rosenborg, sa formann i Sportsklubben Magne Revheim at «for sen planlegging har vært klubbens svøpe i mange år».

Men så langt er det ingenting som tyder på forbedring. Teitur Thordarson vil ikke engang bekjenne seg til uttrykket spillerjakt. Så lenge Brann ASA og Handelsbanken ikke blir enige om Stadion-gjelden, må han nøye seg med overvåking.

— Vi kan ikke jakte spillere slik situasjonen er nå. Vi kan ikke foreta oss noe så lenge vi ikke vet hvilke økonomiske rammer vi skal forholde oss til. Jeg håper at disse er på plass om en måneds tid. Inntil da kan vi bare kartlegge spillere og følge nøye med, slik at vi kan gjøre noe når vi eventuelt får penger til det, sier Teitur.

Han ønsker seg «tre godt etablerte spillere, én i hvert ledd». Men selv om Brann har vært i kontakt med ringrever som Morten Pedersen, Trond Egil Soltvedt og Kenneth Storvik, er ingen avtaler i boks.

— Overgangsmarkedet er stengt frem til 1. januar, men mange klubber er allerede i gang med å skaffe nye spillere. Når overgangsvinduet åpner igjen, er det bare formaliteter som gjenstår, sier Teitur.

Ivar Hanestad medgir at diskusjonene med Handelsbanken «går tregt».

— Vi kan ikke presse noen. Vi må vente på dem som sitter med makten.

— Hvor lenge kan dere vente?

— Vi har tid frem til jul, men for hver dag som går uten en løsning, blir det verre for Sportsklubben, svarer Hanestad.

Magne Revheim har ikke like god tålmodighet som Hanestad.

— Det er helt uholdbart for oss å vente helt til jul. Det har vi også gitt beskjed om til Handelsbanken, sier han.