Flovik hentet Gamst nordover i 2016. Slik skal han stoppe veteranen i helga