Klubben har denne avtalen med flere byklubber i Tromsø: Onsdag inngikk de historisk avtale med FIL Fotball