Hjemme fra «kaotisk» opphold i Spania – arrangøren slår tilbake