Uvanlig spleiselag: Talentfabrikken reddet i siste liten