Guttelaget fra Kenya skulle delta på Voss Cup. Etter at alt var betalt ble niåringene nektet å reise.