100 mill. i minus: Dette mener RBK-toppene er årsaken til svikten