Det bestemte styret i Norges Skiforbund mandag kveld.

VG vet at nyheten er kommunisert internt til ansatte i skiforbundet.

Det skjer et drøyt år etter at Bråthen ble «sparket oppover» og utnevnt til landslagssjef for hopp. Han hadde da ligget i en langvarig offentlig konflikt med ledelsen i Norges Skiforbund, som mente Bråthen opptrådte uakseptabelt i sitt virke som sportssjef.

Men i dag er Erik Røste byttet ut som skipresident, samtidig som generalsekretær Ingvild Bretten Berg måtte slutte tidligere i år.

De to var, sammen med kommunikasjonssjef Espen Graff, Bråthens tydeligste motstandere i feiden, som vekket et voldsomt engasjement i hopp-Norge.

Både sponsorer, hoppere og ansatte i hopp støttet Bråthen da saken preget nyhetsbildet. Enkelte administrativt ansatte i forbundet ga derimot uttrykk for et annet syn.

VG kunne allerede 2. september avsløre hvordan hoppkomiteen i Norges Skiforbund ønsket seg Clas Brede Bråthen tilbake i jobben som sportssjef.

FERDIGE I NSF: Tidligere generalsekretær Ingvild Bretten Berg og tidligere skipresident Erik Røste. Foto: Annika Byrde / NTB

Arbeidsmengden i hoppadministrasjonen har blitt beskrevet som betydelig og situasjonen skal ha vært prekær før mandagens styremøte på Gardermoen.

Og der fikk hoppleiren viljen sin.

I informasjonen som ble sendt ut til ansatte i skiforbundet mandag, heter det blant annet at:

«I sin innstilling til skistyret argumenterer hoppkomiteen for at organisasjonsendringen vil føre til en mer hensiktsmessig organisering av hopp med mål om å ivareta egne ressurser og hopps nåværende og nye samarbeidspartnere på en best mulig måte. Hoppkomiteen viser også til at en organisasjonsendring er en nødvendig forutsetning som må på plass for at hoppsporten skal ha mulighet til å lykkes, samt at den nye organiseringen vil redusere kostnader».

Gjeninnsettelse av Bråthen skal ifølge VGs kilder ha skjedd til tross for at konstituert generalsekretær Øistein Lunde på et tidspunkt uttrykte motvilje til et Bråthen-comeback som sportssjef. Lunde har blitt konfrontert med opplysningene, men henviser til skipresident Tove Moe Dyrhaug.

- Vi skal nå skal legge dette bak oss, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug i en uttalelse og legger til:

- Jeg ønsker at vi alle retter blikket fremover for å videreutvikle skisporten og Skiforbundet som arbeidsplass ved å støtte opp om utøvere, ansatte og frivillige i alle grener.

SKIPRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Ståle Villumstad fikk jobben som sportssjef da Clas Brede Bråthen ble landslagssjef. Villumstad går nå tilbake i jobben som arrangementssjef for hopp.

Skistyret varsler nå et informasjonsmøte med de ansatte i skiforbundet i nær fremtid.

«Avslutningsvis vil skistyret få legge til at dette har vært en vanskelig sak for alle involverte, og skipresidenten vil orientere nærmere om bakgrunnen for vedtaket i informasjonsmøtet» heter det i informasjonen som er sendt ut til de ansatte.

En rekke sponsorer var på utgående kontrakter med hopplandslaget før årets sesong. Tomrommet har vist seg vanskelig å fylle, selv om forsikringsselskapet Help signerte en avtale i september.

Avtalen til fagforeningen LO - på drøyt 13 millioner kroner i året – har likevel vist seg vanskelig å erstatte. Nammo omtales nå av sentrale personer i skiforbundet som svært aktuell for en resignering. Beløpet våpenprodusenten punger ut med omtales likevel som betydelig lavere enn hva LO spyttet inn i norsk hoppsport gjennom flere år.

Dermed fortsetter pengejakten for en ski-gren som fikk viljen sin i skistyret mandag kveld.