– At man skal kunne stemme mot at man selv skal granskes: Det byr meg imot, sier Per A. Flod, advokat og tidligere agent for John Carew.

Det var på søndagens ekstraordinære forbundsting, der spørsmålet om en mulig norsk boikott av Qatar-VM ble avgjort, at Martin Paulsen i Sportsklubben Trane foreslo en uavhengig gransking av hvordan prosessen frem mot tinget hadde foregått.

NFF og forbundets kretser har blitt beskyldt for å utøve press mot breddeklubber som ønsket en norsk boikott. Også Norsk Supporterallianse (NSA) gjorde sitt for å mobilisere for støtte til motsatt syn.

Forslaget om gransking falt med 251 mot 243 stemmer. Dermed skilte kun åtte stemmer. NFF-styret har nettopp åtte stemmer ved valget, mens NFF-kretsene har 18 stemmer.

– Jeg er opptatt av et godt fotballdemokrati. At vi skal være i stand til å ta de vanskelige diskusjonene på en ryddig måte. Da blir det lettere å ta gode avgjørelser og det blir lettere å stå i uenigheten, begrunner forslagsstiller Martin Paulsen fra breddeklubben i Bergen.

BER OM GRANSKING: Martin Paulsen i Trane og Vålerengas styreleder Tuva Ørbeck Sørheim. Foto: NTB Scanpix

– Hva sier stemmegivningen deg?

– At mange synes det er greit å legge kortene på bordet. Det betyr ikke at alle vil mene at forbundsstyret eller NFF har gjort noe riv ruskende gale ting. Men vi kan bli enige om hva som skal være spillereglene. Dersom presidenten ønsker å følge opp det han sa om å gjenopprette tilliten, hadde det vært lurt å iverksette en sånn gransking. Da viser man åpenhet og er lydhør for signaler i fotballen, sier Tranes delegat.

Han får støtte av styreleder i Vålerenga Elite, Tuva Ørbeck Sørheim.

– Jeg tenker at det burde vært i forbundets interesse at man går inn på prosessen og ser hva som har skjedd, sier Sørheim, men avviser at hun har opplevd noe press rundt å endre Vålerengas boikott-standpunkt i Qatar-saken.

– Burde ikke fått stemme

Idrettsadvokat og forfatter av boken «Idrettslaget», Gunnar-Martin Kjenner, er enig i at at stemmegivningen søndag kveld kan fremstå merkelig. Kjenner er usikker på om lovverket knyttet til inhabilitet skulle slått inn:

– Opp gjennom årene har jeg vært på mange årsmøter og ting, også i NFF. Men jeg har aldri opplevd at inhabilitet har blitt tatt opp på slike møter. Det betyr ikke at regelen ikke kommer til anvendelse, sier juristen til VG.

Advokat Per A. Flod er enig med kollegaen sin.

– Men selv om fotballstyret kanskje juridisk sett ikke var formelt inhabile, er det i hvert fall min klare oppfatning at burde avstått fra å stemme i saken om å granske seg selv. Det har med tillit å gjøre, sier Flod.

– Jeg kan være enig med Flod. Tilliten til en organisasjon er avhengig av god saksbehandling. Tvil om habiliteten svekker tilliten, mener Kjenner.

VG konfronterte NFF-president Terje Svendsen med hvorvidt det er riktig at han kunne stemme på en gransking av seg selv og NFF i etterkant av søndagens forbundsting:

– Det er jo sånn ... Det kan du si ... Både kretser og styret har stemmerett på et forbundsting. Og så opplever jeg at spørsmålet om gransking ... Tilbakemeldingene fra klubber jeg har snakket med handler om at det ikke har vært en sterkere mobilisering fra krettssiden enn fra siden til Norsk Supporterallianse, så jeg er veldig rolig på det spørsmålet, svarte NFF-toppen.

– Men hadde det ikke vært en fordel om dere ble gransket, dersom du er så trygg på at alt har skjedd riktig? undret Dagsavisen.

– Jeg føler ikke behov for noen gransking fordi jeg mener det har vært mobilisert på begge sider. På kretsnivå har man oppfordret klubber til å stille på tinget, samt at man har gitt ut informasjonen som Qatar-utvalget har bidratt med. Tilbakemeldingene fra enkeltklubber har også vært beroligende, mener Svendsen.

BURDE AVSTÅTT FRA Å STEMME: Det mener Per A. Flod (bildet). Foto: Terje Pedersen / NTB

Grønt lys fra egen advokat

I forslaget om en gransking het det blant annet at «Samtidig har det kommet påstander om utilbørlig press, særlig fra forbundet og kretser mot klubber som støtter boikott av VM i Qatar».

Og: «Vi ber om at det gjennomføres en uavhengig gransking av om det har vært utført utilbørlig press i denne prosessen...»

Leder for juridisk seksjon i NFF, Espen Auberg, mener ordlyden ikke retter seg konkret mot styremedlemmer i NFF eller kretsledere. Samtidig viser han til NIFs lov når han mener at habilitetsbestemmelsene ikke skal anvendes under årsmøter og forbundsting.

«Etter dette er det altså min vurdering at det ikke var i strid med NFFs habilitetsbestemmelser at forbundsstyremedlemmer og kretsledere deltok i avstemmingen av forslaget om protokolltilførsel/gransking» skriver Auberg i en e-post til VG.

Reagerer på presidenten

Svaret til Terje Svendsen fikk sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldi, til å stusse. Han omtaler VGs spørsmål som betimelig i en kommentar med tittel «Pussig å høre presidentens svar».

«En samlet norsk «fotballfamilie», uttrykket Svendsen liker så godt, har større grunn til å lykkes med å bli hørt enn en organisasjon som står splittet tilbake.

Derfor er det overraskende at Svendsen ikke viser større forståelse for dem som faktisk mente at det ble begått overtramp, at forbundet opptrådte uredelig, i forkant av tinget» skriver Løfaldli mandag.