Med en skåltom kasse står Vikings to nye ledere overfor store utfordringer når de skal få klubben tilbake i toppen av norsk fotball.

Vikings to styreledere, Christian Rugland (Viking FK) og Geir P. Solstad (Viking ASA), tok seg i går tid til et nettmøte med leserne på Aftenbladet.no.

Etter møtet satte de seg ned med Aftenbladet for å svare på flere spørsmål rundt klubbens økonomi, spillestil, framtidsplaner og ikke minst Åge Hareides posisjon.

De erkjenner klubbens problemer, men samtidig er de offensive og trygge på at det er bedring i vente for Viking.

Økonomi

Viking står foran store økonomiske utfordringer. Tiden da klubben kunne kjøpe seg ut av problemer er definitivt over. For fire år siden hadde klubben 70 millioner i egenkapital. Etter sesongslutt i år er de siste millionene brukt opp.

— Vi ønsker å nå fram med et budskap, og det er at Viking er blakk. Vi må sette tæring etter næring, hvis vi ikke gjør det er vi ikke troverdige. Tankesettet om at vi kan kjøpe oss ut av problemer må endres radikalt, sier Solstad.

- Synes du Viking har drevet troverdig de siste årene?

- Troverdig er et vanskelig ord å bruke, men jeg synes det til dels har vært ute av kontroll økonomisk de siste årene.

- Viking stadion skulle skaffe klubben et økonomisk fundament, slik at Viking slipper å selge spillere for å få økonomien til å gå rundt. Hva synes du om at klubben allerede er tilbake til å være avhengig av spillesalg?

— Det synes jeg er helt unødvendig. Hadde noen sagt at dette kom til å skje for noen år siden, ville jeg sagt at det var helt uvirkelig, sier Solstad.

Åge Hareide

Viking-manager Åge Hareide har fortsatt tillitt i styret. Mandag hadde sportslig utvalg et møte med Hareide der det ble bestemt at laget nå skal tilbake til å rendyrke en 4-3-3-formasjon og samtidig spille soneforsvar.

- Ser dere at dette kan oppfattes som enda mer vingling fra Hareide?

- Ja, og dette tar vi opp med dem. Vi kan ikke svare for dem som var her før oss, men vi er ikke fornøyde med det. Spørsmålet rundt vingling er ett av de viktigste vi tar opp med Åge og Pep, sier Rugland.

— Jeg synes mer det er snakk om urytme, og den urytmen prøver vi å ta bort, skyter Solstad inn.

- I Norge har vi en lang vinter med mange treningskamper. Er det riktig å bruke de 10 første seriekampene på å øve på mannsmarkering?

— Sett i ettertid har ikke dette vært vellykket. Det er en av de tingene vi selv peker på og som vi brukte mye tid på å diskutere under mandagens møte, sier Rugland.

— Det er også riktig å si at i en del kamper lyktes vi, men etter hvert har vi blitt avslørt, og derfor konkluderte vi med at det ikke skal spilles med mannsmarkering lenger, sier Solstad.

- Hva synes dere om at Hareide etter flere kamper har refset spillerne offentlig?

- Det liker vi ikke og det har vi tatt opp med ham. Vi synes ikke noe om at han gir slike tilbakemeldinger i media. Slike ting skal tas internt. Dette henger sammen med hva slags omdømme Viking får utad, sier Rugland.

- Hvorfor har dere tro på dagens trenerteam?

— Vi gjør konkrete tiltak i forhold til treningene og oppkjøring til kamp. Vi har hatt noen småskader og spillere kommer tilbake igjen. Vi tror at klargjøringen av rollene i spillesystemet vil få spillere som Martin Ørnskov til å blomstre. Vi vet vi har nivået inne. Så gjelder det å ta de små grepene og finne tilbake til nivået, sier Rugland, før Solstad legger til:

- Hva er det de siste åtte-ni årene som tilsier at alt blir bedre hvis vi bare sparker manageren? Hva er det som får folk til å tro det, når alle de tidligere trenerne heller ikke har lykkes, spør han.

- Hva er da problemet i Viking?

- Problemet i Viking er at det de siste årene har kommet og gått en hel haug med spillere og trenere. De spillerne vi kjøpte før forrige sesong løste vi fra kontrakten etter én sesong. Det har vært en ukultur i å bruke mye mer penger enn vi har hatt. Det er mange ting som må gjennomgås før vi kan si at det er Hareides skyld at vi ligger på 10. plass, sier Solstad.

- Men det var vel Hareide som hentet spillerne og løste dem fra kontrakten ett år senere?

- Det har vært for dårlig kontinuitet. Det er en av årsakene til at vi er der vi er og at halve troppen er yngre enn 21 år, sier Rugland.

- Dere sier at det har vært mangel på kontinuitet, og at det ikke er Hareides skyld. Hvem er det da som har skylden?

- Til syvende og sist er det styret i Viking som har skylden, sier Solstad.

Framtiden

De to styrelederne er overbevist om at Viking i løpet av noen år igjen skal være en klubb som er godt rigget økonomisk og kjemper i toppen av norsk fotball.

- Vi skal se om det er grunnlag for emisjon og vi skal utvikle forretningsdriften. Viking stadion blir ikke godt nok utnyttet i dag. Jeg tror ansettelsen av Arne Larsen Økland kan bidra til at forretningsdriften styrkes. Vi må lage en forretningskultur som henger sammen med en sportslig kultur, sier Solstad.

- Hvordan skal dere klare å kombinere dette?

— Vi har ikke råd til kortsiktige løsninger. Vi må ta de grepene vi kan, ut fra den handlefriheten vi har, sier Solstad.

- Hvordan har det vært å overta denne klubben?

- På forhånd var det vanskelig å se dybden i det. Jeg har fått noen overraskelser, sier Rugland.

- Har dere overtatt en klubb som trenger en kraftig opprydning?

— Ja, jeg føler det, men jeg visste om mye av dette før jeg gikk inn. Samtidig gikk jeg inn fordi jeg er overbevist om at det er mulig å gjøre noe med det, sier Solstad.

- Har dere et handlekraftig styre med vilje og kunnskap til å gjøre de endringene som skal til for at klubben igjen blir et topplag?

— Jeg har aldri sittet i et bedre Viking-styre med så mange ressurspersoner. Vi har vilje til å gjøre de endringene som skal til, fordi endringene må komme, avslutter Solstad.