Summene utgjør henholdsvis 360 og 210 millioner over seks år.

– Vi kan bekrefte at vi i vårt bud hadde solide planer for å løfte også Toppserien og Obos-ligaen. Vår totalpakke ville ha vært svært positiv for utviklingen av kvinnefotballen og gitt dem et betydelig større beløp enn 35 millioner kroner årlig, sier Altibox-direktør Tor Morten Osmundsen og Telenor-sjef Camilla Amundsen i en felles uttalelse til VG.

Knut Kristvang i forhandlingsutvalget til Fotball Media forteller at han ikke ønsker å kommentere bud som eventuelt er kommet inn etter at de startet en eksklusiv forhandlingsperiode med TV 2.

Jan Erik Fåne reagerer sterkt på nyheten VG meddeler ham. Han er styreleder for Toppfotball Kvinner (TFK) og hevdet underveis i fotballens prosess med medieaktørene at kvinnene ble forskjellsbehandlet.

– Jeg syns det er uforståelig at vi i 2020 ikke skal likebehandle kvinne- og herrefotballen. Vi risikerer at de som skal bestemme går for en pakke som er bedre for herrefotballen og at et bud som gagner kvinnefotballen ikke blir sett, sa Fåne sist uke.

Kilder opplyser samtidig til VG at totalbudet fra Telenor og Altibox skal ha vært flere hundre millioner høyere enn de 4,5 milliardene TV 2 betaler. Det høyeste budet til telegigantene skal ha blitt lagt inn etter de fikk nyheten om at Fotball Media hadde valgt å gå i eksklusive forhandlinger med TV 2.

Skal ha fått forsikring

I motsetning til herreklubbene i NTF fikk ikke kvinnene ta del i forhandlingene om hvem som skulle få kjøpe TV-rettighetene fra 2023–2028.

– Det er veldig overraskende å høre at det skal ha vært et betydelig høyere bud inne på kvinnefotballen. Hvis NFF har hatt en mulighet for å øke rammen for kvinnefotballen og ikke benyttet seg av den, er jeg svært overrasket, sier Fåne til VG.

Han legger til at han tidligere fredag ble forsikret av NFF om at budet fra TV 2 innebar den høyeste summen for kvinnene.

– Vi har fått opplyst at 35 millioner kroner i året fra TV 2 er det høyeste budet. Vi hadde selvfølgelig håpet på mer. Vi har heller ikke fått noen informasjon om hva som ligger i konseptene eller mulighetene i de ulike tilbudene. Vi er skuffet, sier styrelederen.

– Det er vanskelig å få det til å rime. Hvis det har vært et betydelig høyere bud, er det rart at man ikke har akseptert det eller forhandlet prisen for kvinnefotballen høyere med TV 2. Men vi har jo ikke hatt innsyn i denne prosessen.

NFF-president Terje Svendsen forsvarer avtalen. Se hva han sier senere i artikkelen.

Les også: TV 2 har kjøpt norsk fotball for 4,5 milliarder

Telenor/Altibox bekrefter bud

I en pressemelding fredag ettermiddag opplyste Svendsen og Norges Fotballforbund at avtalen med TV 2 er verdt 4,5 milliarder kroner over seks år.

210 millioner går i utgangspunktet til kvinnefotballen, noe som utgjør 35 millioner i året, men det gjenstår fortsatt for TFK å få kunnskap om hvordan NFF har tenkt å fordele midlene.

Trolig beholder forbundet en viss andel, mens resten fordeles på kvinneklubbene.

I forhandlingsutvalget til Fotball Media satt daglig leder Kristvang, NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt, NTF-direktør Leif Øverland og Rune Hauge.

– Jeg kan ikke kommentere på detaljer fra bud i en anbudsprosess, heller ikke etter at rettigheter er tildelt. Vi har forholdt oss til, og gjort vurderinger på tallene, konseptene og utviklingsplanene som kom inn i budene i budrunden – hvor 35 millioner var den høyeste enkeltprisen – derav tallet i pressemeldingen, ikke tallstørrelser som har kommet i etterkant, eventuelt som har kommet etter at vi startet en eksklusiv forhandlingsperiode, skriver Knut Kristvang i en SMS til VG.

VG spurte deretter om det var en feilvurdering av Fotball Media å gå med på kravet om en eksklusiv forhandlingsrett fra TV 2, noe VG omtalte torsdag. Dette spørsmålet har ikke Kristvang besvart.

SKUFFET: Jan Erik Fåne er styreleder i Toppfotball Kvinner. Foto: Erlend Aas, NTB

NFF-presidentens svar

Fotballpresident Svendsen er på sin side «veldig fornøyd» med rammen på den nylig inngåtte avtalen. Totalt sikrer kontrakten norsk fotball 750 millioner per år og stor eksponering på TV 2 og samarbeidspartner NRKs flater.

– Hva ble avgjørende for at TV 2 fikk tilslaget?

– Det var en helhetsvurdering av det tilbudet som ble levert. Både den kommersielle rammen og at det var et solid og omfattende konsept for hele norsk fotball.

– Kvinnefotballen er verdsatt til under fem prosent av den totale verdien på avtalen dere har inngått. Hvordan vurderer du det?

– Det er en tidobling i forhold til det vi har i inneværende periode. I andre europeisk land er det få som er i nærheten av dette. Jeg skulle gjerne sett at det var høyere, men det er et skritt i riktig retning. Så må vi jobbe steinhardt i årene som kommer for å øke den kommersielle verdien på kvinnefotballen.

– Ifølge VGs informasjon innebar budet fra Telenor/Altibox nesten 60 millioner i året mot 35 millioner fra TV 2, som dere har opplyst om. Hvordan forsvarer du det gapet?

– Enkeltheter i budprosessen har jeg ikke sittet så tett på. Det kjenner jeg ikke til. Vi har gjennomført en åpen og grundig prosess, og lagt til rette for at alle kan komme med sine bud.

NFF-PRESIDENT: Terje Svendsen argumenterer for Fotball-Norges nye TV-avtale. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Skal i møter

– Toppfotball Kvinner er ikke fornøyd med prosessen, blant annet fordi de ikke har hatt samme innflytelse som herreklubbene. Hvordan vil du argumentere for den?

– Det må ikke være noe tvil om at vi jobber for best mulig vilkår for både kvinne- og herresiden i norsk fotball. Det gjelder også for topp og bredde. Det er riktig som du sier: Kvinnefotballen satt ikke i spissen for forhandlingene, men vi har hatt flere møter med dem underveis. De har også gitt sine innspill til anbudsgrunnlaget. De har i hvert fall vært involvert til en viss grad, sier Svendsen.

– Fåne er overrasket over utfallet og ønsker en evaluering med dere i NFF nå som denne avtalen er underskrevet. Vil du møte ham på det?

– Vi har hatt løpende møter i Toppfotballutvalget, som det heter, på kvinnesiden. Vi har sagt at vi skal ta lærdom av det som har skjedd i høst. Vi skal lage en ny samarbeidsavtale hvor vi skal sørge for at dette blir avtaleregulert mellom Norges Fotballforbund og Toppfotball Kvinner.

– Så ved neste rettighetsprosess vil Toppfotball Kvinner få den innflytelsen de ønsker?

– Det skal vi forhandle om, ja. Jeg regner med at det blir en annen struktur på den prosessen.