– Vi må finne ut hvorfor ting har blitt som de har blitt