Vista Analyse har vurdert hva det vil koste å senke terskelverdien for strømstøtteordningen for frivilligheten fra 70 til 50 øre/kWt, gitt strømstøtte på 90 prosent.

– Regnestykket som idretten har gjort er kun for hoppet fra 70 øre til 50 øre, og ikke for kostnaden for økningen fra 80 til 90 prosent som de ønsker seg (de har regnet som om de allerede har 90 prosent), presiserer kulturdepartementet om regnestykket.

Totalt vil det altså koste mer enn 100 millioner årlig hvis NIF skal få innfridd alle sine krav, ifølge departementet.

– Vi har forståelse for at 100 millioner kroner er et høyt beløp for staten, men relativt sett er 100 millioner kroner et enda større beløp for idrettslagene og andre frivillige lag og foreninger. En slik ekstraordinær støtte vil komme svært godt med i en vanskelig tid for idretten og annen frivillighet, skriver idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Nils Einar Aas i et brev til blant andre Stortinget og kulturdepartementet fredag.

Idretten og frivilligheten ønsker 90 prosent støtte for alt over 50 øre per kWt.

I den nåværende ordningen får mottakerne dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

– Beregningen bygger på søknader om støtte for april-juni 2022, men forbruket er kraftig oppjustert for å hensynta at ordningen nå er mer kjent og behovet for ordningen større nå som prisene er enda høyere, konkluderer Vista Analyse, som altså har jobbet på oppdrag for NIF.

Stortinget møtes mandag 19. september for å diskutere kraftsituasjonen og ulike støtteordninger knyttet til strømkostnadene.

– En økt støtte til idrett og frivillighet er i realiteten en støtte til barnefamiliene, skriver Kjøll og Aas.

«Vista Analyse har på vegne av NIF beregnet at statens kostnad ved å senke terskelverdien fra 70 til 50 øre/kWt ved 90 prosent kompensasjonsgrad er 100 millioner kroner. Denne summen påvirkes ikke av om strømprisen i Sør-Norge er 1, 2 eller ti kroner per kWt», skriver de to i brevet.

Kulturminister Anette Trettebergstuen opplyser til NTB fredag at Lotteri- og stiftelsestilsynet skal sette fart på utbetaling av strømstøtte-pengene til aktørene i idretten og frivilligheten.

Kjøll mener dette bare løser noe av problemet.

– Det er vel og bra at man finner raske løsninger på likviditetskrisen som mange klubber nå står i, men det hjelper jo ikke når nettoutgiften på strømregningene er så skyhøye at klubbene ikke er i stand til å betale dem. Klubbkassen er tom, sier Kjøll til NTB.

Norges idrettsforbund har i et brev til alle partiene på Stortinget argumentert for at:

  1. Alle energiformer bør inkluderes i støtteordningen for frivilligheten, med samme relative terskelverdi som for strømstøtteordningen.

  2. Stortinget øker kompensasjonsgraden for frivilligheten til 90 prosent

  3. Primært med en terskelverdi på 50 øre/kWt

  4. Sekundert med en terskelverdi på 70 øre/kWt