Horneland mener denne mannen har gjort seg uvurderlig

foto