NFF søker etter en samfunnsengasjert rådgiver og assistent for Klaveness på fast basis. Stillingen har søknadsfrist søndag, og det oppfordres til kvinnelige søkere.

– Styret og generalsekretæren har inntil nylig hatt en sekretær. Hun går nå av med pensjon, og vi har behov for en ny ressurs i denne stillingen, forklarer direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen, til VG.

Vedkommende skal rådføre Klaveness og bidra med planlegging og gjennomføring av arbeidet med viktige politiske problemstillinger.

41 personer har foreløpig søkt på stillingen.

– Fotball-Norge har store ambisjoner nasjonalt og internasjonalt. Styret og fotballpresidenten står i fronten for dette arbeidet. Vi har en profilert fotballpresident som er svært aktiv i mange saker og på mange arenaer på vegne av norsk fotball, og det er behov for å gi henne og styret bedre støtte i deres arbeid. Dette dekkes ikke fullt ut av kapasiteten vi har i dag, og sees derfor i sammenheng med den administrative ressursen som nå er vakant, skriver Tvedt Anderssen videre i en e-post.

Klaveness ble valgt til tidenes første kvinnelige fotballpresident i mars. Hun beholdt samme lønn som hun hadde som toppfotballsjef, på om lag 1,7 millioner kroner i året.