Hareide møtte Henriksen og Hansen på Brakka: Dette var tema under møtet