AaFK er på jakt etter forsterkninger. Dette vil Bohinen prioritere