Bruttern tar med et lite stykke Trøndelag til Kypros