– De ønsker å møte hoppkomiteen og oss. Jeg håper det dreier seg om en forklaring. Det sto i mailen at vi ville bli informert om vedtaket. Mitt håp er at konflikten lar seg løse, og vi håper at han fortsetter, sier Alexander Stöckl onsdag formiddag.

– Jeg håper vi vil få informasjon vi har spurt om, men ikke fått svar på, tilføyer landslagssjefen i hopp.

Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg har ikke besvart spørsmål om mailen og det antatte innholdet Alexander Stöckl viser til. Hun er ifølge Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff «opptatt». Men Graff skriver i en SMS at «det ikke er planlagt infomøte der Clas Brede Bråthen er tema.»

– Det har imidlertid vært dialog om et møte med fokus på tilrettelegging for hopp fremover, tilføyer Graff i meldingen.

Skipresident Erik Røste har onsdag ikke svart på henvendelser fra VG i sakens anledning.

Det var TV 2 som tirsdag først skrev om konflikten mellom Norges Skiforbund sentralt og «hopp» ved Stöckl, ansatte i hoppavdelingen, landslagshopperne og deres mangeårige sportssjef Clas Brede Bråthen.

Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg vil ikke forlenge åremålsavtalen med Clas Brede Bråthen. Den går ut etter OL 2022. Den skulle vært forlenget – nærmest tradisjonen tro «automatisk» – i juni.

Alexander Stöckl, som for 10 år siden ble ansatt som landslagssjef av Clas Brede Bråthen, har skrevet et brev til Skiforbundets ledelse, med krav om svar på hvorfor Bråthen ikke får fortsette etter en «fartstid» på rundt 20 år. Brevet, som ble kjent gjennom TV 2 tirsdag, er undertegnet av ansatte og hoppere, blant andre Maren Lundby og Robert Johansson.

Maren Lundby skriver i en SMS at «når det gjelder den saken, må du ta alt med Stöckl».

Alexander Stöckl, som også har en kontrakt som går ut etter OL 2022, sier at han håper «bordet blir rensket» og konflikten lar seg løse for alle som i stor grad er påvirket – og gjentar at ønsket resultat av møtet Skiforbundet har innkalt til vil være at «kulturbæreren» Clas Brede Bråthen får en periode i stillingen som sportssjef.

På spørsmål om ingen andre enn Clas Brede Bråthen kan videreføre den «kulturen» han ifølge Alexander Stöckl har bygd opp, svarer Stöckl at den – som han kort sagt mener er enestående – er Clas Brede Bråthens barn, «rett og slett».

– Han er kulturbæreren. Det er å sammenligne med en stor bedrift. Det blir vanskelig å ta den videre hvis han som har bygd den opp slutter, sier Stöckl.

Han tror imidlertid at Clas Brede Bråthens «engasjement» for sporten generelt og kvinnehopps posisjon og status spesielt kan være årsak til konflikten som fra april neste år vil innebære at Bråthens tid som sportssjef er over.

Han sier at «det kan godt være» at Clas Brede Bråthens uttalelser i forbindelse med at hoppkonkurranseserien Raw Air i Norge ble coronaavlyst sist sesong, kan ha vært for krass.