– Vi må se på hva denne situasjonen medfører for alle involverte. Det er muligheter gjennom regelverket, men vi har ikke konkludert, sier Branns advokat Nina G. Sandnes om hva klubben planlegger å gjøre etter at Barmen varslet at han vil møte på jobb.

– Hvis han tar ut søksmål, kan vi begjære fratreden, og det er noe vi utreder, sier hun.

En slik begjæring om fratreden betyr at ansettelsesforholdet opphører under sakens behandling for domstolene.

Advokaten påpeker at Brann kan iverksette tiltak uavhengig av om det kommer et søksmål eller ikke.

Kristoffer Barmen, som ble oppsagt etter nachspiel-skandalen på Brann-stadion, har varslet at han ønsker å benytte retten til å stå i stillingen ut oppsigelsestiden.

Spillerens advokat Eirik Monsen opplyste mandag at Barmen har til hensikt å møte på trening onsdag. Brann har omtalt det som «en utfordrende situasjon for alle, men det må vi bare ta gitt hans rettigheter».

Men Brann kan ha en mulighet til å nekte Barmen å trene med laget.

– Hvis arbeidsgiver etter en konkret vurdering har et saklig grunnlag for å nekte en spiller å delta på trening eller kamp i oppsigelsestiden, så kan arbeidsgiver gjøre det. Det er samtidig en høy terskel, men det kan gjøres hvis vilkårene er oppfylt. Det må i så fall forankres i arbeidsgivers alminnelige styringsrett og det må foreligge særlig tungtveiende grunner, sier advokat Claude A. Lenth i Advokatfirmaet Hjort til VG.

foto
ADVOKAT: Claude A. Lenth.

Han er ikke involvert i saken og uttaler seg på generelt grunnlag.

– Brann må i så fall vurdere om det i denne saken konkret foreligger slike særlig tungtveiende grunner for å nekte spilleren å jobbe i oppsigelsestiden, og det blir en avveining mellom hensynet til arbeidstakeren, arbeidsgiveren og andre relevante hensyn, sier Lenth.

Lenth påpeker at Barmen, dersom han skulle hevde at han blir urettmessig utestengt i oppsigelsestiden, kan ta avgjørelsen inn for domstolene gjennom en såkalt midlertidig forføyning hvor han krever å få jobbe ut resterende del av oppsigelsestiden.

– Frem til det er rettslig avgjort må arbeidstaker imidlertid rette seg etter arbeidsgivers pålegg. Hvis en tvist om oppsigelsen senere skulle ende i domstolene, vil retten da også kunne ta stilling til om utestengelsen i oppsigelsestiden var lovlig eller ikke siden dette kan ha betydning for utmålingen av en eventuell oppreisningserstatning, forteller Lenth.

Kristoffer Barmen, som er midlertidig ansatt på en fireårskontrakt, har i utgangspunktet rett og plikt til å stå i stillingen ut oppsigelsestiden, som skal være på tre måneder.

– Det vil bare unntaksvis være saklig å nekte en arbeidstaker å jobbe i oppsigelsestiden uavhengig av om det dreier seg om en midlertidig eller fast ansettelse, sier Lenth.

Barmens advokat Eirik Monsen har ikke ønsket å kommentere saken overfor VG i dag.

– Kristoffer Barmen har rett til å stå i stilling, og klubben vil forholde seg ryddig og profesjonelt til det, sier Brann-leder Vibeke Johannesen.

Hun har ikke besvart spørsmål om Barmen trener med laget i onsdag.

Tirsdag er for øvrig siste dag i overgangsvinduet, og fristen for nye signeringer er ved midnatt. Men dersom Barmen og Brann skulle bli enige om å terminere kontrakten hans etter at overgangsvinduet er stengt, vil han likevel kunne signere for en ny klubb før neste overgangsvindu.