Det hjelper ikke å være Rosenborg og ha stor lommebok hvis ikke jussen er på plass