Per-Mathias Høgmo valgte å forlate trenerjobben i Rosenborg etter en erkjennelse av at han ikke lenger "brant for treningsfeltet", som han selv formulerte det overfor mediene mandag. Samtidig sto Høgmo med regien i en rekke prosesser i oppbyggingen av støtteapparatet rundt laget. Etter å ha levert sin avskjedssøknad tok han selvkritikk for at han kanskje hadde gapt for høyt og satt i gang for mange prosjekter samtidig, noe som til slutt endte med at han gikk på en psykisk smell. Når Knut Tørum overtar jobben som hovedtrener blir trenerrollen tydeligere definert for å sikre at verken treneren eller klubben møter veggen.

— Han skal gjøre det samme som Per Joar Hansen gjorde da han var her, som Ola By Rise og Åge Hareide gjorde da de var her. Han skal være en helt normal trener, i en vanlig trenerstilling slik den defineres de fleste andre steder også, sier Rune Bratseth.

I det legger han at Rosenborgs neste hovedtrener må ønske å ha all fokus mot det som skjer på treningsfeltet, og - ikke minst - at han må få muligheten til å ha alt fokus rettet mot treningsfeltet. Men også Rune Bratseth innser at Knut Tørum som hovedtrener vil måtte bruke tid på andre ting enn å trene laget.

— Han vil selvfølgelig måtte bruke mer tid på for eksempel media og samarbeidspartnere enn tilfellet er for en assistenttrener. Men det skal aldri gå ut over oppmerksomheten rundt laget. I enkelte tilfeller kan det kanskje være aktuelt at han reiser ut for å se på spillere, men det er ikke noe han skal være nødt til å gjøre. Vi har andre som kan gjøre det, sier Rune Bratseth og presiserer at lagets prestasjoner ligger til grunn for hele klubbdriften.

— Det er hovedjobben vår. For klubben, og i hvert fall for den sportslige avdelingen. Så er det viktig å hente marginer på detaljene. Men det må ikke bli hovedfokus. Det skal bare bidra til å gi trygghet og viten, sier Bratseth. At klubben igjen må gjennom et trenerskifte ser han på som uproblematisk. Også i forhold til kontinuiteten som har vært et nøkkelbegrep i klubbens nyere historie.

— Kontinuiteten er her, både gjennom øvrige trenere, støtteapparat, ledelse og spillere. Det betyr ikke at vi ikke ønsker kontinuitet i hovedtrenerfunksjonen, men kontinuitet er mer enn det. Det er naturlig at hovedtreneren får mye av æren og hovedfokus. Men her er det en til jeg vil trekke frem, nemlig Trond Henriksen. Han har faglig dyktighet, guts i forhold til jobben, og han har hele hjertet sitt i klubben. Han har et utrolig humør, som alltid har vært viktig i Rosenborg. Han fortjener å få kreditt for den knalljobben han har gjort i høst, sier Rune Bratseth.