Det bekrefter nåværende leder i komiteen, Kristian Brenden:

«Det er ikke på noe tidspunkt gjort et formelt vedtak i hoppkomiteen om at Clas Brede Bråthens kontrakt ikke skulle forlenges», skriver han i en e-post til VG.

Det har gått to måneder siden den opprivende konflikten mellom toppledelsen i Norges Skiforbund og Clas Brede Bråthen ble skrinlagt på en pressekonferanse i Oslo: Sportssjef Bråthen fikk fortsette i forbundet, denne gangen som landslagssjef for de norske hopperne.

Denne uken ble det kjent at skiforbundet har brukt tre millioner kroner på saken.

Nå er det satt ned et utvalg som skal granske håndteringen av betente striden. Intervjuer av sentrale aktører har allerede pågått i flere uker, og i midten av januar skal utvalget legge frem en rapport.

VG vet at et skistyrereferat fra 24. august har vært et tema i utvalget: En av sakene som kom opp på styremøtet denne dagen, var en orientering fra generalsekretær Ingvild Bretten Berg om den pågående konflikten med hoppsjef Clas Brede Bråten.

I møtereferatet, under punktet «Rapport fra generalsekretæren», heter det:

«[...] hoppkomiteen og generalsekretæren er enige om at sportssjefen ikke tilbys forlengelse [...]»

Deretter ble det hevdet at det var mulig å avslutte samarbeidet med Bråthen uten at lovens krav om «saklig grunn» for oppsigelse spilte inn, fordi avtalen hans var tidsbegrenset.

«Likevel har hoppkomiteen og generalsekretæren begrunnet beslutningen ut fra arbeidstakers forhold» står det i referatet.

SKI-TOPPER: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg og skipresident Erik Røste ville kvitte seg med Clas Brede Bråthen. Foto: NTB / NTB

– Overstyring

Denne ordlyden fikk flere medlemmer i hoppkomiteen til å reagere, får VG opplyst.

For komiteen har aldri fattet et vedtak som sier at de var enig med generalsekretær Ingvild Bretten Berg i at Clas Brede Bråthen måtte vekk etter 17 år i jobben.

Den tidligere storhopperen Per Bergerud trakk seg fra hoppkomiteen i protest i oktober. VG vet at måten hoppkomiteen ble tatt til inntekt for Ingvild Bretten Berg sitt sitt syn overfor styret i skiforbundet, var én av årsakene.

– Vi i hoppkomiteen opplevde at vi ble tillagt denne meningen uten at saken var behandlet hos oss i komiteen, sier Per Bergerud.

– Dersom styret er informert om at Ingvild Bretten Berg og hoppkomiteen var enige, så oppfatter jeg at det ikke er riktig. Vi fattet aldri noe vedtak om at vi støttet skiforbundet på at kontrakten til Clas Brede ikke skulle forlenges. Det foreligger heller ingen referater om dette, sier han.

STRIDENS KJERNE: Dette er en faksimile fra styremøtereferatet, der det står at hoppkomiteen var enig med generalsekretæren. Overskriften er gulet ut av VG. Foto: Faksimile

Vil ikke la seg intervjue

Hoppkomiteen har kun offentliggjort ett møtereferat fra 2021/2022. Det er fra 18. august i år. I referatet er ikke Clas Brede Bråthen-saken nevnt.

– Vi fikk en ren orientering fra skiforbundet, gjennom Ingvild Bretten Berg, om situasjonen. Men det var ingen diskusjon eller konklusjon om at hoppkomiteen støttet Skiforbundet at kontrakten med Clas Brede Bråthen ikke skulle forlenges, sier Bergerud.

VG har bedt om et telefonintervju med både generalsekretær Ingvild Bretten Berg og tidligere hoppkomitéleder Alf Tore Haug i forbindelse med denne saken. Det ønsker ikke Norges Skiforbund, opplyser kommunikasjonssjef Espen Graff i en e-post.

«Skistyret fikk god innsikt i hoppkomiteens standpunkt i styremøtet 24.august. Det var aldri tvil om hvor saken sto på det tidspunktet, heller ikke hoppkomiteens holdning, noe som også kom frem i mailkorrespondanse. Referatet er derfor korrekt» skriver Graff.

Han kjenner imidlertid ikke til om hoppkomiteen har votert over Bråthen-saken før Bretten Berg tok komiteen til inntekt for sitt syn da hun informerte skistyret.

«Men det betyr jo ikke at dette ikke var komiteens holdning på det tidspunktet. Vi har skriftlig dokumentasjon som jeg anser som intern, og ønsker ikke sende den videre til media», skriver Graff.

HEVDER ENIGHET: Avgått hoppkomitéleder Alf Tore Haug. Foto: Vidar Ruud / NTB

Bråthen reagerer

Clas Brede Bråthen reagerer på dette. Han understreker at hoppkomiteen aldri har fattet noe vedtak i saken.

– Og en slik sak er jo alvorlig nok til at den må behandles som en vedtakssak, mener han.

Alf Tore Haug, som trakk seg som leder av hoppkomiteen som følge av saken i høst, hevder at komiteen var enig med Bretten Berg:

«La det være helt klart at hoppkomiteen på dette tidspunktet i august sto samlet og var enige om at Bråthen ikke skulle få forlenget kontrakt. Hovedårsaken var komiteens egne erfaringer i forsøket på å finne en løsning, og dette ble også uttrykt skriftlig i flere sammenhenger. Det var nok ulike tilnærminger i komiteen med tanke på andre mulige roller i hopp, men altså ikke å tilby Bråthen en videre rolle som sportssjef», skriver Haug i en e-post til VG.

Clas Brede Bråthen reagerer på nytt:

– Det Alf Tore Haug her sier, har han aldri kommunisert til meg. Og det stemmer heller ikke med hva gjenværende komitemedlemmer har kommunisert til meg at er fakta i saken. De sier at det ikke finnes et slikt vedtak, sier han.

Kristian Brenden, som har overtatt som hoppkomitéleder, omtaler situasjonen som krevende på sensommeren, samt at det kunne virke vanskelig å komme til enighet om Bråthens fremtid.

«Det var flere ulike løsninger som lå på bordet i august og også utover høsten, og noen konklusjon ble ikke trukket før 21. november 2021», skriver han i en e-post til VG.

LANDSLAGSSJEF: Clas Brede Bråthen (bildet) fikk fireårskontrakt som landslagssjef for de norske hopperne, etter voldsomme reaksjoner fra sponsorer, trenere og hoppere i sommer og høst. Foto: Lise Åserud / NTB

Forventer læring

For to uker nedsatte Norges Skiforbund et utvalg som skal evaluere måten Clas Brede Bråthen-saken ble håndtert på. Tre av medlemmene er nedsatt at skistyret - som selv skal granskes - mens to av medlemmene er valgt ut av skikretsene.

Utvalget ledes av juristen Katharina Rise, som tidligere har ledet det såkalte «astmautvalget» på oppdrag for langrennskomiteen i skiforbundet.

En rekke personer som var involvert i «Bråthen-bråket» tidligere i år har de siste ukene vært inne til samtaler med utvalget. Clas Brede Bråthen selv og medlemmer av hoppkomiteen er blant disse.

«Hoppkomiteen forventer nå at evalueringsutvalget som er nedsatt for å granske hoppsaken, skal gi de nødvendige læringspunktene vi trenger for å unngå å havne i uheldige situasjoner som dette i fremtiden» , skriver Kristian Brenden til VG.