RBK-treneren: – Jeg tror ikke denne kampen gir meg mer arbeidsro