RBK-sjefen bekrefter: - På medisinsk test i ny klubb