Viking vant opprykksfinalen, men opprykket glapp

foto