I brevet fra advokat Pål Kleven i Advokatfirmaet Kleven & Kristensen til Skistyret reagerer han kraftig på at Skiforbundet i e-post skal ha fremstilt at det er «enighet» mellom partene i spliden om markedsrettigheter.

– På vegne av utøverne i alpint og Johannes Høsflot Klæbo informerer jeg herved om at disse utøverne ikke vil signere noen landslagsavtale, heter det i brevet.

Utøvernes advokat Pål Kleven ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger eller brevet som omtales i dag.

Brevet ble sendt 40 dager før verdenscupen i alpint starter i Sölden den 28./29. oktober. Verdenscupen i langrenn starter 24. november.

Nå fortsetter konflikten for fullt mellom utøverne – blant dem Lucas Braathen, Aleksander Aamodt Kilde og Johannes Høsflot Klæbo – og ledelsen i Norges Skiforbund.

VG har konfrontert skipresident Tove Moe Dyrhaug i saken.

– Det jobbes med å finne løsninger og har stor tro på at det skal vi få til før sesongstart. Skistyret vil behandle saken så raskt som mulig, sier Dyrhaug.

Klæbo sa nei til landslaget i april - og må ha en representasjonsavtale med Skiforbundet for å kunne gå verdenscup til vinteren. Han forbereder seg nå til sesongen på egenhånd.

Alpinistene og Klæbo engasjerte advokaten Pål Kleven i fjor. Det har i lang tid vært diskusjoner og forhandlinger om hvem som eier utøvernes markedsrettigher, nærmeste bestemt «image rights», eller på godt norsk bilderettigheter.

I brevet kommer det fram at deres advokat, Pål Kleven, har hatt et møte med ledelsen i Norges Skiforbund. Etter det VG forstår var blant andre skipresident Tove Moe Dyrhaug til stede.

Ifølge Kleven kom det etter møtet et referat der innholdet var noe helt annet enn han hadde forstått fra møtet.

– Den «enigheten» som fremgår ... er i direkte motstrid med det som partene diskuterte og konkluderte med i møtet den 8. september, skriver advokaten.

Utøverne er klare på at de eier sine egne markedsrettigheter. Ifølge advokaten har NSF erkjent dette i en e-post til sitt eget lovutvalg.

– Det er derfor helt merkelig at dette adresseres som en problemstilling, heter det i brevet fra utøvernes advokat til styret i NSF.

– Det er svært uheldig at NSF fremstiller en enighet som ikke stemmer, og «referatet» burde jo under enhver omstendighet vært sendt til meg på forhånd for eventuelle kommentarer, fortsetter Kleven.

Som en konklusjon heter det på slutten av brevet:

– Utøverne finner dette svært uheldig og beklagelig, men alternativet – som er å akseptere en avtale som er i strid med NSF sitt eget lovutvalg – er uaktuelt.

Saken sto opprinnelig på sakskartet til skistyrets møte tirsdag ettermiddag. Lovutvalget i NSF har imidlertid anbefalt at saken skal utsettes til slutten av neste uke.