Skal forske på kvinnefotball i Norge for 42 millioner kroner. Satsingen beskrives som en revolusjon.

foto