Norges Idrettsforbunds avdeling i Sør-Trøndelag har mistet tålmodigheten med Rosenborg. Klubben får trolig ikke en tredje dispensasjon fra kravet om minst to kvinner i styret.

Glassklare regler

— Sist gang Rosenborg søkte dispensasjon ble det sagt klart at de neste år skulle få et styre som tilfredsstilte lovverket. Derfor vil jeg ikke innstille overfor vårt styre på at RBK også i år skal få dispensasjon. Reglene er glassklare, sier Rømo til Adresseavisen.

NIF krever at styrer i forbundets klubber og lag må ha minst to kvinner, når styret består av fire eller flere medlemmer. RBK har fire styremedlemmer og to vararepresentanter. Dispensasjon kan bli gitt i spesielle tilfeller.

Løfter saken opp

Deler av styret i idrettskretsen diskuterte saken etter at Adresseavisen i januar skrev at valgkomiteen i RBK jobbet for å få en kvinne inn i styret. Da sa leder av valgkomiteen i RBK, Jan O. Lunde, at klubben var i dialog med Norges Fotballforbund (NFF) om nødvendigheten av at de oppfylte kvinnekravet.

— Det er noe underlig at RBK velger å trekke inn NFF. NFF har ingen rolle i denne saken. En eventuell dispensasjon er det idrettskretsen som gir, sier Rømo, og legger til at han vil løfte saken opp til NIF om nødvendig.

Holder ikke

Valgkomiteen i RBK, som består av Thorbjørn Aas, Gøran Sørloth og Jan O. Lunde, sier de valgte å prioritere kontinuitet i styret framfor å oppfylle kravet om kvinnerepresentasjon i sin innstilling til årsmøtet mandag.

Rømo mener argumentet om kontinuitet ikke er grunn god nok.

— Det er alltid gode grunner til å unngå en regel. Men denne synes jeg ikke er god nok. Jeg ser ingen grunn til at ikke RBK skal finne kvinner som er gode nok.

Får frysninger

Jan O. Lunde sier valgkomiteen har lett med lys og lykte for å finne det de mener er egnede kvinner.

— Når vi først valgte et kvinnemenneske til styret, så var det riktig å innstille Ragnhild Meirik. Hun har en god ballast gjennom mannen sin, sier Lunde.

Valgkomiteen har vurdert fem-seks kvinner som aktuelle. Lengst med var Gro Eide, som har lang erfaring fra arbeid med toppidrett. Valgkomiteen mottok også forslag på en av Midt-Norges mest erfarne styrerepresentanter, Anne Katrine Slungård. Men Lunde sier han personlig er uenig i at styrer må ta inn kvinner for enhver pris.

— Mange har ringt med forslag på kvinner fra politikk og næringsliv. Men tanken på at vi skal ta med Slungård gjør at jeg får frysninger, sier Lunde.