I intervjuet med Sunday People tar O'Leary også et oppgjør med drikkekulturen som hersker i engelsk fotball.

— Uansett hva retten fant ut, var de skyldig i mine øyne i å ikke ta kontroll over seg selv. De manglet helt ansvarlighet og oppførte seg ikke slik profesjonelle fotballspillere bør, trodner O'Leary.

— Hva trodde de at de gjorde, ute på byen, drakk tett og løp etter folk i gatene? Var ikke det å spør etter trøbbel? spør O'Leary.

Han mener Leeds langt fra er den eneste klubben med et problem med for mye drikking blant spillerne.

— Dette ser du i hver klubb i Premier League. Britiske spillere burde spør seg selv: Hvorfor ser vi aldri utenlandske spillere beruset og i overskriftene for å ha oppført seg dårlig? spør O'Leary.