Carl Fredrik Johansson var sjakkpresident i Sverige i perioden 2013 til 2018 – og er nå leder for Uppsala Skolschacksällskap, en av Sveriges største sjakklubber for barn og ungdom, som nylig inngikk et formelt samarbeid med Magnus Carlsens klubb Offerspill.

Fredag valgte den norske sjakkpresidenten Joachim Birger Nilsen å trekke seg, etter at han innrømmet å ha jukset da han spilte for «Norway Gnomes» i nett-turneringen Pro Chess League.

I Sverige er ikke saken til Carl Fredrik Johansson offentlig kjent. Men VG kan fortelle at han er blant tre spillere i Sverige som så sent som i sommer ble tatt for brudd på fair play-regler.

Mens Johansson til slutt fikk skriftlig advarsel for å ha tapt 43 online-partier i løpet tre dager, ble de to andre utestengt fra online-spill i to år.

VG snakket fredag med Johansson, som konfrontert med opplysningene først sa «jeg forstår ikke hva du snakker om». Senere kom Johansson med en uttalelse via sin publisist og sjakkelev Simon Stand.

– Hele saken er latterlig, innleder Johansson.

I løpet av tre dager i april i år spilte han 43 hurtigsjakkpartier på Chess.com.

Han vedgår overfor VG at han tapte samtlige med vilje. Den massive tapsrekken gjorde at det svenske sjakkforbundet åpnet etterforskning. Det var mistanke om at han tapte for å manipulere sin egen rating.

Med en lavere rating ville det være mulig å delta på lavere nivå i Sveriges nye sjakkliga, mente forbundet. Johansson mener det er en «bisarr anklage».

– Jeg kan forstå hvorfor noen ønsker å jukse for å fremstå bedre enn de er, men ifølge påstandene har jeg jukset for å fremstå dårligere. Hva skulle være motivet for det? spør han.

Ifølge den tidligere sjakkpresidenten tapte han kamper med vilje fordi han underviser amatørspillere i sjakk.

– Jeg brukte min egen konto med formål om å lære bort. Det burde jeg ikke gjort, og jeg har beklaget. At de falske anklagene fortsetter å komme, bekrefter at det ikke har noe med problemstillingen å gjøre. Men at det handler om en maktkamp i det svenske sjakkforbundet, som jeg tidligere var president for, forklarer Johansson.

Før han sendte sitt tilsvar til VG, uttalte Johanssons jurist Johan Furhoff seg på vegne av ham:

– Dette er ikke juks på samme måte som de som bruker data for å vinne. Han har lekt på nettet. Han har gjort det for å få ned ranking, for å spille mot nybegynnere, som han har brukt når han underviser elever, sier juristen.

– Han mener det er gjort i pedagogisk hensikt?

– Ja, og den forklaringen ble akseptert av displinnemnden, men ikke av de som sitter i forbundet nå.

Furhoff uttrykker at ingen er rammet av det Johansson har gjort, og at han selv ikke har dratt noen fordel av det.

Dagens sjakkpresident i Sverige, Håkan Jalling, ønsker ikke å bekrefte noen navn i saken. Jalling uttaler følgende om at en av de som ble avslørt mener han gjorde det av pedagogiske årsaker.

– Vi hadde en helt annen oppfatning, og hver og en får bedømme om man får pedagogisk nytte av det. Våre eksperter har en annen oppfatning, sier Jalling, som påpeker at man etterlater seg elektroniske spor og at de derfor har hatt gode bevis, sier han til VG.

Samme dag som det svenske sjakkforbundet (SSF) hadde lansert nyheten om «Svenska Schackligan», gikk Johansson i gang med sine 43 partier.

Det svenske forbundet anklager han for «sandbagging» - et kjent begrep i sjakken der en reduserer egen rating for så å kunne møte lettere motstand.

Johansson, som har vært oppe i 2300 i rating, stupte til under 800 – noe som gjorde at han kunne delta i den laveste av fire divisjoner i den svenske ligaen, altså blant amatørene.

Johansson mener det ikke er snakk om «sandbagging», fordi han ikke har hatt til hensikt å dra fordel av det eller tjene penger på det.

Johansson brukte aldri kontoen med den lave ratingen i «Svenska Schackligan», og det er årsaken til at han fikk en klart lavere straff enn de to andre, som ble utestengt fra online-spill i to år.

Det svenske sjakkforbundet har omtalt sakene på sitt nettsted, men har anonymisert Johansson, samt to andre som ble tatt for å bruke samme metode.

En komitée i det svenske sjakkforbundet kom frem til at Johansson skulle gis en skriftlig advarsel og utestenges i to år som dommer, en rolle han også praktiserer.

Denne avgjørelsen ble anket av Johansson.

Disiplin og regelnemden - den høyeste instansen i denne typen saker - kom frem til at Johansson skulle få en skriftlig advarsel for brudd på Fair Play-regler. Samtidig endret de beslutningen om to års utestengelse som dommer.

Isteden fikk han også en skriftlig advarsel som dommer.

Nemnden peker på at Johanssons motiv for å spille godt under sin spillstyrke er sentralt i vurderingen av saken. De mener at man ikke kan bevise, utover enhver rimelig tvil, at Johansson har gjort seg skyldig i «sandbagging» for å delta i «Svenska Schackligan» sin laveste divisjon.

Med en beskjeden premiesum på 1000 svenske kroner mener nemnden det var usannsynlig at han bevisst senket ratingen for å delta i turneringen – til tross for at han var registrert.

Nemnda konkluderer med at det er et ubestridt faktum at Johansson bevisst tapte 43 partier på kort tid.

– Det er tre spillere som er tatt for juks online på Chess.com, og det skjedde i sommer. De hadde manipulert sin Chess.com-rating, altså bevisst spilt dårlig for å senke ratingen. Alle hadde spilt seg ned fra høye nivåer, fra over 2000 til under 800, for å kunne spille i den laveste gruppen, forteller Håkan Jalling, president i det svenske sjakkforbundet til VG.

Han vil som nevnt ikke bekrefte noen navn, men uttaler seg gjerne om sakene.

– Alle meldte seg på «Svenska Schackligan», men den ene spilleren spilte aldri i selve konkurransen. Derimot, når konkurransen var slutt, så spilte han ett parti. Da mener vi at han har manipulert sin rating, men også brukt den, sier Jalling.

Konfrontert med at Carl Fredrik Johansson hevder hans sak handler om en maktkamp i forbundet, svarer Håkan Jalling:

– Carl Fredrik Johansson er øverste leder i en klubb som retter seg mot barn og ungdom. Han ble avsatt som president i det svenske sjakkforbundet allerede i 2018 etter at alle de største distriktene ønsket hans avgang. Denne saken, som ikke har noe å gjøre med hans tidligere rolle i forbundet, er at han ble tatt for juks gjennom å bevisst tape 43 partier på rad og dermed manipulere sin ranking. Han har vedgått dette i vår omfattende etterforskning, selv om han uttaler at det har skjedd i pedagogisk hensikt.

– Det fremkommer tydelig på hans konto på Chess.com der partiene finnes tilgjengelig. Å bevisst manipulere sin ranking er et brudd på fair play og noe det svenske sjakkforbundet tar tydelig avstand fra. At han ifølge eget utsagn tapte partiene i selskap med sine elever gjør det enda verre. Videre er dette ikke forenlig med det vi forventer av en dommer.