Straffedrama på overtid: Berisha den store helten for Viking