Treneren tvilte da forslaget kom. Nå har han skiftet mening