«Av og til tenker jeg: Kan jeg ikke bare dra hjem?»