To av tre sponsorer sa takk for seg etter skøytenedturen i OL i Sotsji, et mesterskap der Norge ble uten medaljer. Forbundet mangler rundt regnet fem millioner kroner på å få til en fullverdig sportslig satsing sesongen gjennom. Hvis ikke det lykkes å få inn mer midler, kan det være aktuelt å innføre egenandel for løperne på samlinger og konkurranser i utlandet.

— Heldigvis har vi fortsatt Lerøy med på laget, så det er ikke helsvart, sier generalsekretær Halvor Lauvstad i Norges Skøyteforbund til BT.

Etter det BT kjenner til, har den avtalen en verdi på 2,5 millioner kroner.

Uten generalsponsor

Det monner imidlertid lite, så lenge forbundet står uten generalsponsor og i tillegg har mistet en av to hovedsponsorer. Statnett sa takk for seg 1. april, etter å ha vært generalsponsor i fire år — og Fosenhallen forsvant også ut. Det betyr at det er overflod av ledig reklameplass på skøyteløpernes trikoter.

— Vi må ha til sammen 8-9 millioner kroner for å kunne kjøre et forsvarlig sportslig opplegg. Foreløpig har det gått bra. Landslaget har hatt de fleste samlingene i Norge, og løperne bor ikke på dyre hoteller, for å si det sånn, sier markedssjef Rune Torgersen.

- Har spart mye

Sammen med generalsekretær Halvor Lauvstad tråler han nå markedet for å finne samarbeidspartere som vil være med videre.

— Vi er avhengig av å få inn en sponsorpakke på drøyt fem millioner kroner i god tid før jul, sier Lauvstad.

Foreløpig har ikke kuttene fått noen konsekvenser for den sportslige satsingen til Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko & co.

— Per i dag har vi klart å kjøre satsingen slik landslagsledelsen har ønsket, fordi vi har kuttet på andre områder, sier Lauvstad.

— Vi har kuttet på alle mulige poster, unntatt det som går på sportslig satsing. Vi har spart mye på å kutte i den administrative staben og på å drive så billig som mulig, fortsetter han.

Etter at han begynte i jobben 1. mai har forbundet kuttet administrasjonen ned til å telle 3,5 årsverk.

— Vi flyter bra i to måneder til. Men på et eller annet tidspunkt er det ikke mer å kutte, sier Lauvstad.

Egenandel siste utvei

Elitegruppen i skøytelandslaget teller 13 løpere, og hvis ikke nye sponsorer kommer på plass, kan det være aktuelt å innføre egenandeler for løperne på samlinger og konkurranser i utlandet.

— Det kan skje, ja. Men det ønsker vi virkelig ikke. Det er absolutt siste utvei. Da ofrer jeg heller min egen stilling før så drastiske virkemidler skal taes i bruk, sier Halvor Lauvstad.

- Er ikke norske skøyteløpere attraktive på sponsormarkedet?

— Jeg mener de bør være det. Vi har gode profiler i Håvard Bøkko, Sverre Lunde Pedersen, Håvard Lorentzen og Ida Njåtun. Vi har absolutt en god vare å selge, svarer han.

— Men det er også viktig at vi fremstår som positive og entusiastiske på alle måter utad. Der har vi ikke helt vært de siste årene. Men jeg er optimist når jeg ser den landslagsgruppen vi har nå. Det rapporteres om gode tider, vi har et nytt trenerteam på plass, og det er bra trøkk på treningene. Alt ligger til rette for at vi skal klare å få dette til, sier Halvor Lauvstad.