24. august annonserte Chess.com at de skulle kjøpe det Magnus Carlsen-eide selskapet Play Magnus Group, i en avtale verdt rundt 820 millioner kroner. Carlsens selskap Magnusschess er nest største aksjonær i Play Magnus.

– Denne koblingen trekkes frem, ofte litt konspiratorisk, og det antydes at Magnus får innsyn i dokumenter og lignende. Det er helt klart et tema for Niemanns forsvarere og/eller Magnus’ kritikere. Denne diskusjonen viser at koblingen kan svekke troverdigheten deres, sier NRKs sjakk-kommentator Torstein Bae.

Maxim Dlugy, selv sjakkspiller på høyt nivå, bruker oppkjøpet for å argumentere for at selskapet har lav troverdighet.

Videre hevder han at Carlsen-leiren får tilgang til klassifiserte dokumenter og lignende fra Chess.com i forbindelse med oppkjøpet.

– Har du noen form for bevis på dette?

– Bevisene kommer fra hvor mange medlemmer de har, hvor mange kamper som spilles og lignende. Bevisene mine ligger i vanlig logikk. Alle disse tjener på oppmerksomheten denne saken har fått, svarer Dlugy.

Carlsen har også, gjennom PMG, eierskap i blant annet storturneringen Champions Chess Tour, det profilerte nyhetsnettstedet Chess24 og sjakkmagasinet New in Chess. Dermed har han direkte eierinteresser i både turneringer og medier rundt sjakken.

Chess.com er den største plattformen for sjakkspilling på nett. De la frem en lengre rapport der de mente å bevise at Hans Niemann hadde jukset på nett i mer enn hundre partier.

Rapporten drøftet også hvorvidt amerikaneren hadde jukset over brettet – uten å kunne bevise at det hadde funnet sted.

Sistnevnte poeng er sentralt for at Niemann nå velger å saksøke også Chess.com for injuriene han mener seg påført. I søksmålet skriver Niemanns juridiske rådgivere at Chess.com og Play Magnus Group (PMG) jobber for å monopolisere sjakken, og stiller spørsmål ved hvorvidt det er Chess.coms oppgave å drøfte om Niemann har jukset over brettet eller ikke.

– Problemstillingen blir om Chess.com vil bli oppfattet som uhildet når de har økonomiske interesser i Magnus Carlsen. Det handler om troverdigheten til Chess.coms undersøkelser, sier Jan Fridthjof Bernt, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Han understreker at jussen her kan være usikker, og mener at det sentrale her bør være etiske og omdømmemessige sider ved konflikten og hvordan den blir håndtert.

– Det vil være svært uheldig om det kan reises tvil om kvaliteten av disse undersøkelsene. Dette er en sak som i stor grad går på hele sjakkmiljøets troverdighet, og dermed på posisjonen for sjakken som helhet.

Oppkjøpet skulle ifølge Chess.com ta seks til åtte uker å gjennomføre, og i dette tidsrommet har Magnus Carlsen startet en offentlig sjakk-krig mot Hans Niemann.

Far og manager Henrik Carlsen har ikke besvart VGs henvendelse i denne saken.

Chess.com: Ingen innblanding

Chess.com besvarer tidlig en mulig innvending mot rapporten: «Spurte Magnus oss om å stenge Hans’ konto på Chess.com og/eller trekke invitasjonen til Chess.com Global Championship (CGC)?» – og besvarte sitt eget spørsmål med et kategorisk «nei». Senere skriver de at Chess.com handler ut fra sine egne interesser og at de arbeider uavhengig av Magnus.

– Koblingen mellom Chess.com og Magnus Carlsen er interessant og gir grunnlag til spørsmål. Det er naturlig å undres over troverdigheten til en undersøkelse til et selskap relatert til den ene parten, sier VG-kommentator Leif Welhaven.

Han er imidlertid klar på at det ikke nødvendigvis er noe galt med undersøkelsen som sådan, men at Chess.com gjør seg selv sårbare for spørsmål om dens troverdighet.

Rettelse: VG skrev først at Carlsen «får kritikk av motstandere». Med «motstandere» ble her ment Dlugy og Niemann. Dlugy er tidligere mentor og venn av Niemann og har truet Carlsen med søksmål. Niemann har saksøkt Carlsen, men Niemann har ikke uttalt seg om Carlsens forbindelse med chess.com. Artikkelen ble omformulert klokken 21.10, 24. oktober 2022.