Det bekrefter den nylig avgåtte direktøren i Norsk Tipping i dette intervjuet med VG.

– Jeg er veldig glad i idretten, og har levd med idretten i hele mitt liv, så jeg vil vurdere det skikkelig dersom noen spør meg. Men man melder ikke seg selv til en valgkomité. Det må være særforbund, kretser eller valgkomiteen som spør meg først, sier Havnelid.

Navnet hennes har blitt nevnt mange ganger de siste årene. Men hver gang har hun vendt tommelen ned.

De siste seks årene har hun vært opptatt som toppsjef i Norsk Tipping på Hamar. Nå har Thor Gjermund Eriksen overtatt den jobben.

Havnelid har gått inn i styrene i Vinmonopolet og NRK, og ser i utgangspunktet for seg en fremtid uten «vanlig jobb». Hun har planer om bygge opp en portefølje med styreverv.

Men dersom noen ønsker at hun skal erstatte Berit Kjøll som idrettspresident, så vil hun altså vurdere en kursendring hva gjelder sine egne planer.

– Hva er de største utfordringene i norsk idrett i dag, på kort og lang sikt?

– Jeg har ikke gått inn i det nå. Først må jeg bli spurt og kjenne på en bred støtte. Men jeg kjenner både topp og bredde i norsk idrett. Jeg kjenner Norsk Tipping, og jeg kjenner frivilligheten gjennom arbeidet mitt i Norges Røde Kors. Idretten er en utrolig viktig bevegelse for hele befolkningen, men særlig barn og unges oppvekstvilkår, sier Havnelid.

Berit Kjøll ble valgt til idrettspresident våren 2019. Hun er valgt fram til 2023. Kjøll har ikke bekreftet om hun tar gjenvalg om et halvt år. Da samles norsk idrett til idrettsting.

– I hvilken grad kjenner du Kjøll, og hvordan forholder du deg til det?

– Jeg kjenner henne rent profesjonelt. Men dersom jeg blir spurt av noen i norsk idrett, så vil jeg være helt åpen og ærlig om det overfor henne. Der må vi være ryddige. Men igjen: Det er idrettsdemokratiet som må ønske og deretter avgjøre dette, sier Åsne Havnelid.